Kawanor
ÆMSE-GLOMFJORD

 

 

 

 

Norges Lengste Touring side..
Mange år
Det dreide seg om sykkel med motor,,
en såkalt ÆMSE..

Bli med på turer rundt i Norge,,,og, i EU...
Eftervert ble det litt mere,litt annerledes.

Sjekk ut Instagram kawanor57

 


Sia har vert,og er,i stadig forandring,(nuvell)(?

Where and when,but not Why?
Loading

Det har vert n�dvendig,med litt justering av vedtektene, i klubben,ettersom virkeliheta har blitt mere reell.. .

  Ros og ris,,send en meil.

kawanor(kr�llAlfa) live.no