Dette er St.Dragen,.Han passer på at
det går bra med ÆMSE-Glomfjord.

 

 

 Dermed var det hele i gang.Ikke et nytt liv,men et annerledes liv. Det å være på tur,underveis,å kunne dra hvor man ville.(vel,nesten da). DET er hele clue`t for Kawanor..

Åsså er det jo deilig å bare suse avgårde.