16.mai,,før lunch

Det er litt sånn småurban kjøring.
Makljen, elvehundre og noen meter.
Alle veikroes mareritt,,to busser med fjortisser,som skal ingenting,men som er overalt.

Lokal trafikk.

Lokal byggeskikk.