14.mai,morra

Slike bør en hver dag starte.Langs med Tara på en svinget vei,i sol.

Tara Bridge,og opp til Zabljak. På høysletta der,går ennu budeia,å passer sauene,helt uviten om,at hu har en hemmelig beundrer i nord.

 

!

De har hatt en kald/sen vår,her òg.Snarveien over til neste canyon va stengt.

Det ble gjord et lite besøk,på en annen kjent,kjær vei.

Rett før Savnik.

Det ble ,på forhånd,bestemt at det skulle vendes om,,mens det ennu var asfalt.

Det kom ikke på tale å kjøre hele strekninga,noe som ville bety flere timer, hard jobbing på dårlig grus.

Helt greit å bare stikke innom.

Bratt og svinget opp fra Savnik.
Veien,asfalten er alltid flott her,.