6.October.Sunrise

Lav morrasol, midt i mot.

Litt på den brede vei, som en oppvarming,før den smale vei.

Det går en elv, nedi en smal kløft, Rio Jucar.
Det var en merkelig verden, dernede.
Ikke alle hus, trengte så stor tomt, likksom,
Fjellet her, er ikke hardt som granitt, så de hadde skava vekk litt, innover, på en måte.

En fasinerende bebyggelse langs med veien/elva,kløfta.

De bygger i tre,,åsså, av og til.
Det var svære bygg, åsså.