21.Juli.Morning

Der,oppe, ved avkjøringa til Støren,pleier Lazer-gutta å stå,og ta nordgående trafikk bakfra,når de kommer ut av tunellen.
Sleipingene.
Det er ting å passe på, langs med veien, ikke ligg for tett på slike med mye last...
Grei tur til Oppdal, så mot Sundalsøra.

Grei tur dit òg.

Været så bedre ut, enn forventet,en stund,.

Sundalsøra,og litt til,så opp i eventyret.

Gratis for sykler.
Hest, sikkert en Sundaling..

Regn.

Dårlig sikt opp til fjellet..
De store kom fort,,ut av tåka.

Selv på en dårlig dag, er det en flott tur.