5.Juli.Efter Lunch

Enkelte av snarveiene, var lite trafikert.
Vannet, som kom i strie strømmer, i Pinsa, hadde gjort megen skade på de fleste plasser,,men enkelte viktige veier var reparert..
Inni skogen,der øst, manglet det bare noen få meter,slik at det norske og svenske veinettet kunne kobles sammen. Det var diskre ordnet,med en liten ubetydelig veistubbe, som han Garmin ikke ante noe om..
Slik ser den ut, den demilitarerte sone, mellom Norge og EU...Den kunne godt ha vert litt større,,mere markert,,,likksom..
På små veier i Svearike, får man lungna nèr lite,,.