4.Juni.Lunch

Pantebba,hardt høyre,mot nord.

Opp mot Forello.

Litt uggen asfalt,men ikke mye.
Man aner litt av gammelveien, dèt hadde vert noe å kjøre.

Over toppen, det vanlige.

Litt ned i Østerike, en spesiell fin plass,man må stoppe litt opp, på.

Her.

Så kom det litt regn.

 

Østerike,der blir man, ettertrykkelig,gjort opmerksom på, om det èr noe,å se på.

Noe vann som randt nedover fjellet.