16.Juli,,ettermiddag

Vi kjørte noen mil langs en landsveg, på leit etter plassen.
 

BM hold seg på hovedveien, mens GS,n ble sendt ut på ekspedisjoner i hytt å pine. Det var hytter og hus både i hytt og pine, langs dette vannet.,Ved et av husene sto det en å saga ved, å inni garagen kunne man skimte noen alu-kasser på en sykkel,,,
Valigvis,ved slike anledninger,holder man seg litt på avstand, det er ikke bare å dure inn på tunet å forstyrre privatlivets fred,,.
Her ,derimot, ble det en lengre stop, han kjørte GS selv,en 1200, hadde nettop vert på Nordkapp,i solskinnet,osv,osv,,

Han kunne anbefale egnet teltplass noen km. lengre sørover.

Vi fant plassen, en av de meget fine..
Vi laga litt nødvendig føde, og gjorde ellers ikkeno,,lenge,,,