11.Juni

 

 

Mandag,ny uke og meget dårlige vær-prognoser.
Nu er det ikke annet å vente etter tre uker med knallvær.

Med nye dekk,og masse pågangsmot,var GS,n vært så fornøyd,
da han endelig va touringlasta,og på veien igjen.

Hadet til heimen,,i et fantastisk drittvær.

Korteste veien til en annen værtype,for en nordlenning, er over til Svearike..

Nermere Jektvik,kunne man stoppe å trekke pusten.
Litt klær,ikke så mye,ble demontert.
Nu var det ikke noen vesentlig økning av tempen,akkurat.

 

GS,n va tungt lasta, det blir slik,når det er lenge til neste gang han ska heim..

Rolig kjøring på grusveien ved Laisvall,.

En rein,av det yngre slaget, tøva fælt,,han ville ikke ut av veien..

Måtte tilslutt stoppe å godsnakke med plokken.

"Kanke drive å slite seg ut på den måten"

Som så mange ganger før,,
en lavo og sykkel,to meter fra et vann,
og det er langt til det meste..

Det fårelå visse planer,om rundtur helt nord,
og N-Norgestreffet,i Harstad,på tur heim..
Som årene, og milene,renner unna,så blir man litt klokere,eller litt vær-pingle!!!!!
Det foreligger nu nye planer,om litt rundt omkring,lenger sør.