2.Juni,,morra,,

Dagens rute,i grove trekk.

Har man ikke no bedre å foreta seg, så kan den anbefales.

Kald morra,to (2) grader pluss..

Sola begynte jobben sin tidlig,grei temp ved avgang.

Grei vei sør/vest mot E12,blåvegen.

Muligheter fra flere avstikkere.

De fleste ender opp i ingenting.
Veien bare opphører å eksistere.

Slussfors og sør mot Dikanes.

Masse fine plasser.

Det var mye sny som skulle ned fra fjellet.

 

Fra Stalon,Marsfjell,går det rett vest mot Norge,på Saga-vegen.

Som så mange plasser her,kjøre man langs med elver og vann.

En rekke plasser ble avmerket, for senere bruk.