20.april,,morning

Hei og hadet til flott Camp.

Klar plan for dagen,, over til veskysten.

 

Sving,slott med fjell,bakom.
Lokal vei, bratt.
Høyresving, 3.gear,gi gass.

GS`n er meget annerledes å kjøre, fullasta.

Da bør kjøringa bli mere sånn tung touringmaskin.

Han er deilig ,da òg.

Søndags stille byer.
Touringsvinger.
Bærre lækkert.